Wat betekent Fotografie voor mij?

 

Een vorm van Beeldspraak, Sfeer, Moment, Uitwisseling, Verhaal, Gekleurde Ongekleurde vastlegging,

 Stroming, Ziel, Werkelijkheid, Masker en een Alomvattende Expressie

 

Wat maakt fotografie nou zo interessant voor mij?

 

Het roept het volgende bij mij op:

 

Ik zie en kijk steeds bewuster, wordt aangesproken op allerlei aspecten (technisch, psychologisch, filosofisch, communicatief, etc...).
Mij vastpinnen op een specifiek genre doe ik niet, ik laat het liever open en ontstaan in de vrije ruimte.


Kijken naar wat er bij mij wordt aangeraakt op dat moment, in die periode.

Wellicht neig ik meer naar het een dan naar het ander, maar vooralsnog laat ik alles onbevangen op mij af komen.
Mijn fotografie heeft zich mede verder kunnen ontwikkelen door het feit dat ikzelf regelmatig model heb gestaan.
De samenwerking met fotografen heeft mij geholpen om verschillende gevoels,- en technische dimensies te ontdekken binnen de fotografie.

 

Ik deel graag mijn kijk, wereld, sfeer en expressie met jullie!

 


What makes photography so interesting to me?

 

 

It evokes the following in me:

 


A form of Imagery, Atmosphere, Moment, Exchange, Story, Coloured Uncoloured recording, Flow, Soul, Reality, Mask and All-encompassing Expression.

I see and look more consciously, I am addressed on all kinds of aspects (technically, psychologically, philosophically, communicatively, etc…).
I don’t pin myself to a specific genre, I prefer to leave it open and let it arise in free space.

Looking at what is being touched with me at that moment, in that period.
Perhaps I tend more towards one thing than the other, but for the time being I let everything come towards me uninhibited.

My photography has been able to develop further due to the fact that I have regularly modeled myself.
The collaboration with photographers has helped me to discover different emotional and technical dimensions within photography.

 

I would like to share my view, world, atmosphere and expression with you!